image

Härdplast utbildning

En ny lag kom 1/6-2015
Du som arbetar med fransförlängningar använder en del kemikalier som kan ge både kortvariga och långvariga besvär eller sjukdomar. Det som nyligen har uppmärksammats är lim som innehåller så kallade cyanoakrylater. Eftersom dessa kan leda till luftvägsbesvär och astma har Arbetsmiljöverket gett ut bestämmelser om hur du kan arbeta med ämnen som innehåller cyanoakrylater på ett säkert sätt.

Riskera inte sanktionsavgifter på 10.000kr

Härdplastutbildning 1.500kr (1.875kr ink moms)
Kurslängd: 3-4 timmar (beror på antal elever)
Utbildningens omfattar:
Dokumentation av riskbedömning (37 b §)
– Hantering av cyanoakrylater
– Skyddsåtgärder
– Skyddsutrustning
– Riskbedömmning
– Förebygga ohälsa från allergiframkallande ämnen
kursintyget efter kursdagen gäller i 5 år
Arbetar du mer än 30 min per vecka krävs utbildning med utbildningsintyg (37 e §). enl. arbetsmiljöverket.
Om du i samband med kursanmälan beställer en Filtornics Ilash fläkt får du 10% rabatt på den. Ord pri 11.545 + moms
Härdplastutbildning med platser kvar:Knislinge 4/2  o 10/2 fullt 
9:e mars platser kvar .

De nya bestämmelserna betyder att du som arbetar mer än 30 minuter per vecka med cyanoakrylater måste:
- delta i en utbildning som ger ett kursintyg
- gå igenom läkarundersökningar med jämna mellanrum för att få tjänstbarhetsbedömning.

Passar inte ovanstående datum, kika in med jämna mellanrum för andra 

Utbildningen ger kursintyg enligt kraven från Arbetsmiljöverket

Det är dessa delar ni måste ha koll på enl. den förändrade lagen och det ingår i utbildningen.

1) Dokumentation av riskbedömning (37 b §), där följande ska anges:
a) Inom vilka platser och utrymmen som cyanoakrylater hanteras
b) Vilka skyddsåtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att exponeringen är så låg som är praktiskt möjligt
c) I vilka situationer personlig skyddsutrustning krävs och vilken skyddsutrustning som ska användas
d) Hur funktionen hos arbetsutrustning och ventilation ska kontrolleras och underhållas för att förebygga att allergiframkallande ämnen orsakar ohälsa
2) Arbetar man mer än 30 minuter per vecka krävs utbildning med utbildningsintyg (37 e §).
har du ytterligare frågor, tveka inte att kontakta oss